Lịch thi đấu Vòng loại 2

Thứ 3, ngày 30/07/2024
Thứ 4, ngày 31/07/2024
Thứ 5, ngày 01/08/2024

Lịch thi đấu Vòng loại 3

Thứ 3, ngày 06/08/2024
Thứ 3, ngày 13/08/2024

Kết quả Vòng loại 2

Thứ 5, ngày 25/07/2024
Thứ 4, ngày 24/07/2024
Thứ 3, ngày 23/07/2024

Kết quả Vòng loại 1

Thứ 5, ngày 18/07/2024
Thứ 4, ngày 17/07/2024
Thứ 3, ngày 16/07/2024
Thứ 5, ngày 11/07/2024
Thứ 4, ngày 10/07/2024
Thứ 3, ngày 09/07/2024

Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi